Bài 2: Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Zend Framework 2.x

Ở bài 1, Iniweb đã giới thiệu cho các bạn sơ lược về Zend Framework phiên bản 2.x, các điểm mới trên Zend 2, ở bài học thứ 2 trong Series học Zend Framework 2, Iniweb sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để cài đặt nó bằng cách phổ thông nhất đó là thông qua command line và GitBash Continue reading “Bài 2: Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Zend Framework 2.x”

Programs-alt-150x150

Bài 1: Giới thiệu đôi nét về Zend Framework 2

Zend 2 là Framework có độ tiếp cận khó nhất  so với các Frame work khác như Laravel, YII, CI hay Cake… Chính vì vậy Zend 2 không phải là Framework dành cho những bạn mới bắt đầu, hay chưa từng làm việc trên bất kỳ một PHP Framework nào, có thể cũng có ngoại lệ nếu bạn cực kỳ giỏi Continue reading “Bài 1: Giới thiệu đôi nét về Zend Framework 2″